แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

(โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ)

แบบสำรวจชุดที่ 4 สำหรับโรงเรียน


รายงานผลการทำแบบสำรวจ

ย้อนกลับ
# ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด วันที่บันทึกแบบสำรวจ ผลสำรวจ
1 โรงเรียนวัดดาวเรือง บางพูด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 5 ก.พ. 2564, 14:45 ดูผลสำรวจ
2 โรงเรียนวัดเวฬุวัน บางพูด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 5 ก.พ. 2564, 14:50 ดูผลสำรวจ
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บางพูด บางพูด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 5 ก.พ. 2564, 14:58 ดูผลสำรวจ
4 โรงเรียนวัดศาลาลอย ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 5 ก.พ. 2564, 15:10 ดูผลสำรวจ
5 โรงเรียนศาลาลอย ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 5 ก.พ. 2564, 15:51 ดูผลสำรวจ
6 โรงเรียนบ้านประเถท โพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 8 ก.พ. 2564, 03:30 ดูผลสำรวจ
7 โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 8 ก.พ. 2564, 03:33 ดูผลสำรวจ
8 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 8 ก.พ. 2564, 03:45 ดูผลสำรวจ
9 โรงเรียนศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 8 ก.พ. 2564, 03:50 ดูผลสำรวจ
10 โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 8 ก.พ. 2564, 03:52 ดูผลสำรวจ
11 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 8 ก.พ. 2564, 03:52 ดูผลสำรวจ
12 โรงเรียนบ้านหว้าเอน ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 8 ก.พ. 2564, 03:54 ดูผลสำรวจ
13 โรงเรียนบ้านหนองหอย ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 8 ก.พ. 2564, 03:55 ดูผลสำรวจ
14 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอย ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 8 ก.พ. 2564, 03:59 ดูผลสำรวจ
15 วิทยาลัยเทคนิคช่างกลปทุมวัน ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 8 ก.พ. 2564, 04:01 ดูผลสำรวจ
16 เทศบาลท่าเรือประชานุกูล ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 8 ก.พ. 2564, 04:07 ดูผลสำรวจ
17 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 8 ก.พ. 2564, 04:20 ดูผลสำรวจ
18 โรงเรียนวัดดอนประดู่ บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 8 ก.พ. 2564, 05:31 ดูผลสำรวจ
19 โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 8 ก.พ. 2564, 06:15 ดูผลสำรวจ
20 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 8 ก.พ. 2564, 06:50 ดูผลสำรวจ
21 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 8 ก.พ. 2564, 07:10 ดูผลสำรวจ
22 เทศบาลวัดแค ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 8 ก.พ. 2564, 07:24 ดูผลสำรวจ
23 ศูนย์การศีกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยบริการนครหลวง นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 8 ก.พ. 2564, 07:26 ดูผลสำรวจ
24 โรงเรียนบางคูวัด บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 8 ก.พ. 2564, 07:43 ดูผลสำรวจ
25 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 8 ก.พ. 2564, 08:27 ดูผลสำรวจ
26 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 8 ก.พ. 2564, 08:28 ดูผลสำรวจ
27 โรงเรียนสาธิตปทุม บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 8 ก.พ. 2564, 09:59 ดูผลสำรวจ
28 โรงเรียนอนุบาลปาริชาต บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 8 ก.พ. 2564, 10:22 ดูผลสำรวจ
29 คุมองสาขาเดอะทรีบางคูวัด บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 8 ก.พ. 2564, 11:16 ดูผลสำรวจ
30 ศูนย์ภาษาอิงริชเทอร์มินอล บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 8 ก.พ. 2564, 11:26 ดูผลสำรวจ
31 โรงเรียนวัดสะแก สามโคก สามโคก ปทุมธานี 8 ก.พ. 2564, 12:54 ดูผลสำรวจ
32 โรงเรียนวัดหัวหิน ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 9 ก.พ. 2564, 03:31 ดูผลสำรวจ
33 โรงเรียนวัดแค ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 9 ก.พ. 2564, 04:47 ดูผลสำรวจ
34 โรงเรียนวัดบ้านหอย บ้านหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 9 ก.พ. 2564, 05:06 ดูผลสำรวจ
35 โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ บ้านหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 9 ก.พ. 2564, 05:12 ดูผลสำรวจ
36 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 9 ก.พ. 2564, 05:25 ดูผลสำรวจ
37 โรงเรียนวัดธรรมปัญญา พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 05:28 ดูผลสำรวจ
38 โรงเรียนวัดธรรมปัญญา พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 05:29 ดูผลสำรวจ
39 โรงเรียนวัดหนองเตย พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 05:50 ดูผลสำรวจ
40 โรงเรียนวัดหนองเตย พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 05:52 ดูผลสำรวจ
41 โรงเรียนวัดบัวงาม จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 9 ก.พ. 2564, 06:06 ดูผลสำรวจ
42 โรงเรียนวัดโคกลำดวน พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 06:12 ดูผลสำรวจ
43 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 06:13 ดูผลสำรวจ
44 วัดสุตธรรมาราม พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 06:14 ดูผลสำรวจ
45 โรงเรีนนวัดสุตธรรมาราม พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 06:14 ดูผลสำรวจ
46 โรงเรียนวัดโคกลำดวน พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 06:14 ดูผลสำรวจ
47 โรงเรียนวัดสฎางค์ ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 9 ก.พ. 2564, 06:26 ดูผลสำรวจ
48 โรงเรียนวัดสฎางค์ ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 9 ก.พ. 2564, 06:29 ดูผลสำรวจ
49 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัศยศัยอำเภอนครหลวง(กศน) นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 9 ก.พ. 2564, 06:41 ดูผลสำรวจ
50 โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 06:43 ดูผลสำรวจ
51 โรงเรียนวัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร) พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 06:44 ดูผลสำรวจ
52 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 06:46 ดูผลสำรวจ
53 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 06:56 ดูผลสำรวจ
54 โรงเรียนโยธีราษฎร์ศรัทธาราม พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 06:56 ดูผลสำรวจ
55 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 06:56 ดูผลสำรวจ
56 โรงเรียนเทศบาล6(วัดศรีมงคล)​ รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 9 ก.พ. 2564, 06:57 ดูผลสำรวจ
57 ชุมชนวัดบ้านร่อม บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 9 ก.พ. 2564, 07:07 ดูผลสำรวจ
58 กศน. รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 9 ก.พ. 2564, 07:08 ดูผลสำรวจ
59 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 9 ก.พ. 2564, 07:11 ดูผลสำรวจ
60 โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 07:15 ดูผลสำรวจ
61 โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 07:15 ดูผลสำรวจ
62 โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 07:15 ดูผลสำรวจ
63 โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 9 ก.พ. 2564, 07:24 ดูผลสำรวจ
64 โรงเรียนศึกษาวิทยากร รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 9 ก.พ. 2564, 07:30 ดูผลสำรวจ
65 โรงเรียนวัดบางคาง รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 9 ก.พ. 2564, 07:39 ดูผลสำรวจ
66 โรงเรียนวัดวังปลาจีด พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 07:58 ดูผลสำรวจ
67 โรงเรียนวัดวังปลาจีด พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 07:59 ดูผลสำรวจ
68 โรงเรียนวังปลาจีด พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 07:59 ดูผลสำรวจ
69 โรงเรียนวัดวังปลาจีด พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 08:00 ดูผลสำรวจ
70 โรงเรียนเทศบาล 6 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 9 ก.พ. 2564, 08:12 ดูผลสำรวจ
71 โรงเรียนเทศบาล 6(วัดศรีมงคล) รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 9 ก.พ. 2564, 08:19 ดูผลสำรวจ
72 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 08:25 ดูผลสำรวจ
73 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 08:25 ดูผลสำรวจ
74 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 08:25 ดูผลสำรวจ
75 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 08:25 ดูผลสำรวจ
76 โรงเรียนวัดบางคาง รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 9 ก.พ. 2564, 08:29 ดูผลสำรวจ
77 โรงเรียนวัดเทพคันธาราม โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 9 ก.พ. 2564, 08:50 ดูผลสำรวจ
78 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตปราจีนบุรี รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 9 ก.พ. 2564, 08:52 ดูผลสำรวจ
79 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 09:00 ดูผลสำรวจ
80 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 09:00 ดูผลสำรวจ
81 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 09:00 ดูผลสำรวจ
82 โรงเรียนวันสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 09:00 ดูผลสำรวจ
83 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 9 ก.พ. 2564, 09:16 ดูผลสำรวจ
84 โรงเรียนวัดบางคาง รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 9 ก.พ. 2564, 09:44 ดูผลสำรวจ
85 โรงเรียนธัญวิทย์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 9 ก.พ. 2564, 10:10 ดูผลสำรวจ
86 โรงเรียนธัญวิทย์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 9 ก.พ. 2564, 10:11 ดูผลสำรวจ
87 โรงเรียนวัดกุตะเคียน เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 11:32 ดูผลสำรวจ
88 โรงเรียนวัดนพรัตนาราม นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 03:36 ดูผลสำรวจ
89 คลอง11 ศาลาครุ นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 03:40 ดูผลสำรวจ
90 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 03:59 ดูผลสำรวจ
91 โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 04:03 ดูผลสำรวจ
92 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 04:11 ดูผลสำรวจ
93 โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ โพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 10 ก.พ. 2564, 04:24 ดูผลสำรวจ
94 โรงเรียนวัดรังสิต หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 04:52 ดูผลสำรวจ
95 โรงเรียนอนุบาลเมืองเอก หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 05:35 ดูผลสำรวจ
96 โรงเรียนวัดนาวง หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 05:50 ดูผลสำรวจ
97 วัดจตุพิธวราวาส นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 05:54 ดูผลสำรวจ
98 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 06:18 ดูผลสำรวจ
99 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 06:24 ดูผลสำรวจ
100 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่งนตำบลวังแดง วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 07:07 ดูผลสำรวจ
101 ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 07:13 ดูผลสำรวจ
102 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 07:13 ดูผลสำรวจ
103 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 07:14 ดูผลสำรวจ
104 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 07:16 ดูผลสำรวจ
105 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 07:39 ดูผลสำรวจ
106 โรงเรียนวัดบึง วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 07:56 ดูผลสำรวจ
107 โรงเรียนวัดบึง วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 07:57 ดูผลสำรวจ
108 โรงเรียนวัดบึง วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 07:58 ดูผลสำรวจ
109 โรงเรียนวัดบึง วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 07:59 ดูผลสำรวจ
110 โรงเรียนนครรังสิตสิริเวชชะพันธ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 08:02 ดูผลสำรวจ
111 โรงเรียนวัดบึง วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 08:10 ดูผลสำรวจ
112 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 08:13 ดูผลสำรวจ
113 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ “แจ่มวิทยาคาร” วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 08:14 ดูผลสำรวจ
114 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 08:14 ดูผลสำรวจ
115 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ”แจ่มวิทยาคาร” วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 08:15 ดูผลสำรวจ
116 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร' วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 08:16 ดูผลสำรวจ
117 โรงเรียนนครรังสิตสิริเวชชะพันธ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 08:35 ดูผลสำรวจ
118 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมูลจินดาราม บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 08:59 ดูผลสำรวจ
119 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมูลจินดาราม บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 09:04 ดูผลสำรวจ
120 โรงเรียนอนุบาลบึงยี่โถ1 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 09:06 ดูผลสำรวจ
121 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ3 (วัดเขียนเขต) บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 09:17 ดูผลสำรวจ
122 โรงเรียนโชคชัยรังสิต บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 09:18 ดูผลสำรวจ
123 ไม่มี ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 09:49 ดูผลสำรวจ
124 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 10:47 ดูผลสำรวจ
125 โรงเรียนสีวลี2 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 11:17 ดูผลสำรวจ
126 โรงเรียนนภสร คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 11:25 ดูผลสำรวจ
127 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 11:28 ดูผลสำรวจ
128 โรงเรียนบ้านเขานันทา โพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 10 ก.พ. 2564, 12:43 ดูผลสำรวจ
129 โรงเรียนเทศบาลวัดตะโหนด (ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 11 ก.พ. 2564, 03:10 ดูผลสำรวจ
130 โรงเรียนบ้านเขากระแต วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 11 ก.พ. 2564, 03:21 ดูผลสำรวจ
131 โรงเรียนวัดจันทรังศรี วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 11 ก.พ. 2564, 03:40 ดูผลสำรวจ
132 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 03:54 ดูผลสำรวจ
133 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 11 ก.พ. 2564, 03:55 ดูผลสำรวจ
134 โรงเรียนดวงพร คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 03:59 ดูผลสำรวจ
135 โรงเรียนเพ็ญแขแพทย์แผนไทย คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 04:22 ดูผลสำรวจ
136 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 11 ก.พ. 2564, 04:25 ดูผลสำรวจ
137 โรงเรียนบ้านหนองคล้า วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 11 ก.พ. 2564, 04:27 ดูผลสำรวจ
138 โรงเรียนวัดอรุณรังสี บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก 11 ก.พ. 2564, 04:34 ดูผลสำรวจ
139 โรงเรียนบ้านหนองคล้า วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 11 ก.พ. 2564, 04:35 ดูผลสำรวจ
140 โรงเรียนบ้านหนองคล้า วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 11 ก.พ. 2564, 04:40 ดูผลสำรวจ
141 โรงเรียนอนุบาลโชคชัยคลองหลวง คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 04:50 ดูผลสำรวจ
142 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 11 ก.พ. 2564, 04:56 ดูผลสำรวจ
143 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 11 ก.พ. 2564, 04:58 ดูผลสำรวจ
144 โรงเรียนบ้านแก่ง วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 11 ก.พ. 2564, 05:13 ดูผลสำรวจ
145 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 05:23 ดูผลสำรวจ
146 โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 05:40 ดูผลสำรวจ
147 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 05:43 ดูผลสำรวจ
148 โรงเรียนบ้านหนองหอย วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 11 ก.พ. 2564, 05:45 ดูผลสำรวจ
149 โรงเรียนบ้านหนองหอย วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 11 ก.พ. 2564, 05:45 ดูผลสำรวจ
150 โรงเรียนอนุบาลดวงตะวัน คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 05:55 ดูผลสำรวจ
151 โรงเรียนพิชชาทรบริบาล คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 06:22 ดูผลสำรวจ
152 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 06:31 ดูผลสำรวจ
153 วิทยาลัยการปกครอง รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 06:31 ดูผลสำรวจ
154 โรงเรียนธัญรัตน์ รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 06:39 ดูผลสำรวจ
155 โรงเรียนนภัสรณัฐณนท์ คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 06:40 ดูผลสำรวจ
156 โรงเรียนบ้านคลองขวางบน ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 06:51 ดูผลสำรวจ
157 โรงเรียนบ้านบึง คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 06:59 ดูผลสำรวจ
158 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 07:37 ดูผลสำรวจ
159 โรงเรียนวัดสุทธาวาส ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 07:43 ดูผลสำรวจ
160 โรงเรียนวัดบัวขวัญ ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 08:16 ดูผลสำรวจ
161 โรงเรียนวัดบ้านด่าน เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 11 ก.พ. 2564, 08:52 ดูผลสำรวจ
162 โรงเรีบนวัดศรีนาวา ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก 11 ก.พ. 2564, 10:51 ดูผลสำรวจ
163 โรงเรียนคลองสอง คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 11:04 ดูผลสำรวจ
164 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 21:51 ดูผลสำรวจ
165 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 21:59 ดูผลสำรวจ
166 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 22:20 ดูผลสำรวจ
167 โรงเรียนไกรลาศศึกษา คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 00:49 ดูผลสำรวจ
168 โรงเรียนสวนอักษร คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 01:12 ดูผลสำรวจ
169 มัสยิดมูยาฮิดอุลยานัยนี หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 02:09 ดูผลสำรวจ
170 โรงเรียนวัดจำปา จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 12 ก.พ. 2564, 02:32 ดูผลสำรวจ
171 โรงเรียนดวงจิต2 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 02:48 ดูผลสำรวจ
172 อาคารศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองคลองหลวง คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 02:50 ดูผลสำรวจ
173 โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 03:01 ดูผลสำรวจ
174 โรงเรียนวัดโบสถ์ (บวรธรรมกิจวิทยา) บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 03:01 ดูผลสำรวจ
175 โรงเรียนวัดโบสถ์ (บวรธรรมกิจวิทยา) บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 03:02 ดูผลสำรวจ
176 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 03:04 ดูผลสำรวจ
177 คณะราษฎบำรุงปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 03:05 ดูผลสำรวจ
178 โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 03:05 ดูผลสำรวจ
179 คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 03:05 ดูผลสำรวจ
180 โรงเรียนวัดโบสถ์ บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 03:05 ดูผลสำรวจ
181 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 03:07 ดูผลสำรวจ
182 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 03:07 ดูผลสำรวจ
183 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 03:07 ดูผลสำรวจ
184 โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุม บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 03:09 ดูผลสำรวจ
185 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 03:11 ดูผลสำรวจ
186 โรงเรียนบรรจบรักษ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 03:11 ดูผลสำรวจ
187 โรงเรียนวัดโบสถ์ บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 03:12 ดูผลสำรวจ
188 โรงเรียนวัดโบสถ์ บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 03:16 ดูผลสำรวจ
189 วัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 03:16 ดูผลสำรวจ
190 โรงเรียนบรรจบรักษ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 03:24 ดูผลสำรวจ
191 โรงเรียนวัดมะขาม บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 03:27 ดูผลสำรวจ
192 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 03:48 ดูผลสำรวจ
193 มหาวิทยาลัยปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 03:51 ดูผลสำรวจ
194 Thai international school บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 03:55 ดูผลสำรวจ
195 โรงเรียนอสอนขับรถวายไดรฟ์ บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 04:24 ดูผลสำรวจ
196 โรงเรียนอนุบาลทินนโชติ บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 04:26 ดูผลสำรวจ
197 โรงเรียนปทุมอินเตอร์บริรักษ์ บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 04:41 ดูผลสำรวจ
198 โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ ป่าขะ บ้านนา นครนายก 12 ก.พ. 2564, 05:03 ดูผลสำรวจ
199 Khana boating school บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 05:05 ดูผลสำรวจ
200 โรงเรียนปากคลองสอง คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 05:11 ดูผลสำรวจ
201 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 05:23 ดูผลสำรวจ
202 โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม ป่าขะ บ้านนา นครนายก 12 ก.พ. 2564, 05:33 ดูผลสำรวจ
203 โรงเรียนลำสนุ่น คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 05:40 ดูผลสำรวจ
204 วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 06:38 ดูผลสำรวจ
205 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 06:46 ดูผลสำรวจ
206 โรงเรียนอนุบาลโชคชัยคลองหลวง คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 07:09 ดูผลสำรวจ
207 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 08:07 ดูผลสำรวจ
208 โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 08:19 ดูผลสำรวจ
209 โรงเรียนลัดดาวรรณ คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 08:23 ดูผลสำรวจ
210 โรงเรียนสามวาวิทยา หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 08:53 ดูผลสำรวจ
211 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 10:09 ดูผลสำรวจ
212 โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ หนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 12 ก.พ. 2564, 10:23 ดูผลสำรวจ
213 โรงเรียนเนี๊ยะมาติ้ลและห์ หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 10:25 ดูผลสำรวจ
214 โรงเรียนคลองลากค้อน หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12 ก.พ. 2564, 10:30 ดูผลสำรวจ
215 โรงเรียนวัดบางพูน บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 13 ก.พ. 2564, 00:52 ดูผลสำรวจ
216 โรงเรียนวัดจันทาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 13 ก.พ. 2564, 00:54 ดูผลสำรวจ
217 โรงเรียนวัดเปรมประชากร บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 13 ก.พ. 2564, 00:59 ดูผลสำรวจ
218 โรงเรียนรังสิตวิทยา บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 13 ก.พ. 2564, 01:06 ดูผลสำรวจ
219 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 13 ก.พ. 2564, 02:10 ดูผลสำรวจ
220 โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 13 ก.พ. 2564, 02:36 ดูผลสำรวจ
221 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 13 ก.พ. 2564, 02:44 ดูผลสำรวจ
222 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 13 ก.พ. 2564, 02:48 ดูผลสำรวจ
223 โรงเรียนวัดเกาะกระชาย เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 13 ก.พ. 2564, 03:29 ดูผลสำรวจ
224 โรงเรียนเนี๊ยะมาติ้ลและห์ หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 13 ก.พ. 2564, 03:39 ดูผลสำรวจ
225 ศูนพัฒนาเด็กเล็ก อ.บ.ต.หน้าไม้2 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 13 ก.พ. 2564, 04:35 ดูผลสำรวจ
226 โรงเรียนคลองลาดช้าง หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 13 ก.พ. 2564, 04:35 ดูผลสำรวจ
227 โรงเรียนเทศบาลวัดถลุงเหล็ก ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13 ก.พ. 2564, 04:36 ดูผลสำรวจ
228 โรงเรียนวัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) อาษา บ้านนา นครนายก 13 ก.พ. 2564, 07:13 ดูผลสำรวจ
229 โรงเรียนวัดกกสับ ปากน้ำ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 13 ก.พ. 2564, 08:16 ดูผลสำรวจ
230 โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ ปากน้ำ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 13 ก.พ. 2564, 08:55 ดูผลสำรวจ
231 โรงเรียนปัญจทายิกาวาส ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 13 ก.พ. 2564, 12:22 ดูผลสำรวจ
232 โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 13 ก.พ. 2564, 13:12 ดูผลสำรวจ
233 โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่1 โพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 14 ก.พ. 2564, 05:39 ดูผลสำรวจ
234 โรงเรียนบ้านหน้าสถานี หนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 14 ก.พ. 2564, 11:22 ดูผลสำรวจ
235 โรงเรียนวัดคลองชัน ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 14 ก.พ. 2564, 13:24 ดูผลสำรวจ
236 โรงเรียนตวงพรวิทยา ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี 15 ก.พ. 2564, 02:33 ดูผลสำรวจ
237 โรงเรียนอนุบาลธราดล ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี 15 ก.พ. 2564, 02:38 ดูผลสำรวจ
238 โรงเรียนวัดนาบุญ ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี 15 ก.พ. 2564, 02:42 ดูผลสำรวจ
239 โรงเรียนวัดเนินสูง วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 15 ก.พ. 2564, 02:49 ดูผลสำรวจ
240 โรงเรียนวัดท่าช้าง ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก 15 ก.พ. 2564, 02:58 ดูผลสำรวจ
241 ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.ท่าช้าง ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก 15 ก.พ. 2564, 03:11 ดูผลสำรวจ
242 โรงเรียนบ้านคลองระกำ วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 15 ก.พ. 2564, 03:23 ดูผลสำรวจ
243 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าช้าง ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก 15 ก.พ. 2564, 03:28 ดูผลสำรวจ
244 โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก 15 ก.พ. 2564, 03:37 ดูผลสำรวจ
245 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 15 ก.พ. 2564, 03:44 ดูผลสำรวจ
246 โรงเรียนเมืองนครนายก ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก 15 ก.พ. 2564, 03:46 ดูผลสำรวจ
247 โรงเรียนบ้านกุงประชารังสรรค์ บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 15 ก.พ. 2564, 03:48 ดูผลสำรวจ
248 โรงเรียนประสานมิตร คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 15 ก.พ. 2564, 03:50 ดูผลสำรวจ
249 โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก 15 ก.พ. 2564, 04:00 ดูผลสำรวจ
250 โรงเรียนวัด เทพคันธาราม โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 15 ก.พ. 2564, 04:18 ดูผลสำรวจ
251 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 15 ก.พ. 2564, 04:25 ดูผลสำรวจ
252 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 15 ก.พ. 2564, 04:26 ดูผลสำรวจ
253 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 15 ก.พ. 2564, 04:32 ดูผลสำรวจ
254 โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก ปทุมธานี 15 ก.พ. 2564, 04:42 ดูผลสำรวจ
255 โรงเรียนวัดบางเตยนอก บางเตย สามโคก ปทุมธานี 15 ก.พ. 2564, 04:58 ดูผลสำรวจ
256 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 15 ก.พ. 2564, 05:20 ดูผลสำรวจ
257 โรงเรียนศรีจิตตรา คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 15 ก.พ. 2564, 05:31 ดูผลสำรวจ
258 วัดประชาวาส โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 15 ก.พ. 2564, 05:43 ดูผลสำรวจ
259 โรงเรียนวัดปากน้ำ บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 15 ก.พ. 2564, 05:54 ดูผลสำรวจ
260 โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 15 ก.พ. 2564, 06:04 ดูผลสำรวจ
261 โรงเรียนบ้านหนองโดน บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 15 ก.พ. 2564, 06:17 ดูผลสำรวจ
262 โรงเรียนวัดจำปา จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 15 ก.พ. 2564, 06:29 ดูผลสำรวจ
263 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคลองหลวง6(ประดู่เเดง) คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 15 ก.พ. 2564, 06:38 ดูผลสำรวจ
264 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน"ราษฎร์สามัคคีวิทยา" โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 15 ก.พ. 2564, 06:40 ดูผลสำรวจ
265 โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 15 ก.พ. 2564, 06:49 ดูผลสำรวจ
266 โรงเรียนธัญบุรึ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 15 ก.พ. 2564, 06:51 ดูผลสำรวจ
267 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 15 ก.พ. 2564, 06:54 ดูผลสำรวจ
268 โรงเรียนวีดโพธิ์เอน"ราษฎร์สามัคคีวิทยาฎ โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 15 ก.พ. 2564, 06:59 ดูผลสำรวจ
269 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 15 ก.พ. 2564, 07:20 ดูผลสำรวจ
270 วัดทุ่งตะลุมพุก โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 15 ก.พ. 2564, 07:21 ดูผลสำรวจ
271 โรงเรียนวัดบางเตยใน บางเตย สามโคก ปทุมธานี 15 ก.พ. 2564, 07:24 ดูผลสำรวจ
272 ร. ร. บ้านทุ่งแฝก ทุ่งโพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี 15 ก.พ. 2564, 07:31 ดูผลสำรวจ
273 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 15 ก.พ. 2564, 07:35 ดูผลสำรวจ
274 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 15 ก.พ. 2564, 07:38 ดูผลสำรวจ
275 ศูนพัฒนาเด็กเล็กองค์การบรหารส่วนตำบลโพธิ์เอน โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 15 ก.พ. 2564, 07:39 ดูผลสำรวจ
276 โรงเรียนวัดประชาวาส โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 15 ก.พ. 2564, 07:52 ดูผลสำรวจ
277 โรงเรียนบ่อทองวิทยา บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 15 ก.พ. 2564, 07:58 ดูผลสำรวจ
278 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 15 ก.พ. 2564, 09:41 ดูผลสำรวจ
279 โรงเรียนสว่างราษฏร์บํารุง หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 15 ก.พ. 2564, 10:04 ดูผลสำรวจ
280 โรงเรียนวัดคีรีวัน ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก 15 ก.พ. 2564, 10:23 ดูผลสำรวจ
281 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 1 บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี 15 ก.พ. 2564, 11:01 ดูผลสำรวจ
282 โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ ป่าขะ บ้านนา นครนายก 15 ก.พ. 2564, 17:57 ดูผลสำรวจ
283 โรงเรียนปัญวิทย์ หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 00:25 ดูผลสำรวจ
284 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 00:29 ดูผลสำรวจ
285 ร.ร. ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ ทุ่งโพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี 16 ก.พ. 2564, 00:39 ดูผลสำรวจ
286 วัดประยูรธรรมาราม คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 01:01 ดูผลสำรวจ
287 สีวลี คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 01:51 ดูผลสำรวจ
288 โรงเรียนพัฒนาวิทยา คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 02:26 ดูผลสำรวจ
289 โรงเรียนสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 02:47 ดูผลสำรวจ
290 โรงเรียนวัดนางคุ่ม ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 16 ก.พ. 2564, 04:09 ดูผลสำรวจ
291 ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง บ้านฉาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 04:09 ดูผลสำรวจ
292 โรงเรียนวัดวังเย็น วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 16 ก.พ. 2564, 04:43 ดูผลสำรวจ
293 โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม บางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 16 ก.พ. 2564, 06:07 ดูผลสำรวจ
294 โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม บางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 16 ก.พ. 2564, 06:14 ดูผลสำรวจ
295 โรงเรียนวัดหัวไผ่ บางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 16 ก.พ. 2564, 06:30 ดูผลสำรวจ
296 โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 06:31 ดูผลสำรวจ
297 วัดสามเรือน (จนฺทสาโรอนุสรณ์) โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 16 ก.พ. 2564, 06:35 ดูผลสำรวจ
298 โรงเรียนประชารัฐพัตนา โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 16 ก.พ. 2564, 06:42 ดูผลสำรวจ
299 โรงเรียนวัดสามเรือน โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 16 ก.พ. 2564, 06:43 ดูผลสำรวจ
300 โรงเรียนบ้านท่าแยก หนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 16 ก.พ. 2564, 06:48 ดูผลสำรวจ
301 โรงเรียนคลองสิบสาม(ผิวศรีราษฎร์บำรุง) หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 07:06 ดูผลสำรวจ
302 โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น) รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 07:07 ดูผลสำรวจ
303 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 07:13 ดูผลสำรวจ
304 โรงเรียนวัดหนองงูเหลือม บางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 16 ก.พ. 2564, 07:14 ดูผลสำรวจ
305 โรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตร คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 07:18 ดูผลสำรวจ
306 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา69 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 07:21 ดูผลสำรวจ
307 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 07:23 ดูผลสำรวจ
308 โรงเรียนวัดวังกะจะ วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 16 ก.พ. 2564, 07:25 ดูผลสำรวจ
309 โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 07:26 ดูผลสำรวจ
310 โรงเรียนทวิวิชช์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 07:27 ดูผลสำรวจ
311 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 16 ก.พ. 2564, 07:30 ดูผลสำรวจ
312 โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 16 ก.พ. 2564, 07:40 ดูผลสำรวจ
313 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 07:54 ดูผลสำรวจ
314 โรงเรียนบ้านโคกมะตูม หนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 16 ก.พ. 2564, 07:56 ดูผลสำรวจ
315 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 08:03 ดูผลสำรวจ
316 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 08:13 ดูผลสำรวจ
317 โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 08:19 ดูผลสำรวจ
318 โรงเรียนวัดพืชนิมิต คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 08:31 ดูผลสำรวจ
319 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 08:48 ดูผลสำรวจ
320 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 08:51 ดูผลสำรวจ
321 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 08:56 ดูผลสำรวจ
322 โรงเรียนวัดโปรยฝน หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 08:57 ดูผลสำรวจ
323 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 08:58 ดูผลสำรวจ
324 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 08:59 ดูผลสำรวจ
325 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 09:00 ดูผลสำรวจ
326 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 09:01 ดูผลสำรวจ
327 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 09:05 ดูผลสำรวจ
328 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 09:08 ดูผลสำรวจ
329 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 09:09 ดูผลสำรวจ
330 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 09:14 ดูผลสำรวจ
331 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 09:15 ดูผลสำรวจ
332 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 09:17 ดูผลสำรวจ
333 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 09:18 ดูผลสำรวจ
334 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 09:19 ดูผลสำรวจ
335 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 09:20 ดูผลสำรวจ
336 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 09:23 ดูผลสำรวจ
337 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 09:24 ดูผลสำรวจ
338 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 09:25 ดูผลสำรวจ
339 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 09:26 ดูผลสำรวจ
340 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 16 ก.พ. 2564, 09:27 ดูผลสำรวจ
341 โรงเรียนบ่อแร่ หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 16 ก.พ. 2564, 16:06 ดูผลสำรวจ
342 โรงเรียนเพียรปัญญา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 01:50 ดูผลสำรวจ
343 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 02:08 ดูผลสำรวจ
344 https://ucnc-survey.rmutt.ac.th/ บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 02:11 ดูผลสำรวจ
345 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 02:13 ดูผลสำรวจ
346 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 02:14 ดูผลสำรวจ
347 โรงเรียนธัญบุรี ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 02:14 ดูผลสำรวจ
348 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 02:15 ดูผลสำรวจ
349 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 02:18 ดูผลสำรวจ
350 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 02:19 ดูผลสำรวจ
351 โรงเรียนธัญบุรี ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 02:19 ดูผลสำรวจ
352 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 02:20 ดูผลสำรวจ
353 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 02:21 ดูผลสำรวจ
354 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 02:23 ดูผลสำรวจ
355 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 02:24 ดูผลสำรวจ
356 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 02:25 ดูผลสำรวจ
357 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 02:27 ดูผลสำรวจ
358 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 02:28 ดูผลสำรวจ
359 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 02:29 ดูผลสำรวจ
360 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 02:30 ดูผลสำรวจ
361 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 02:31 ดูผลสำรวจ
362 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 02:33 ดูผลสำรวจ
363 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 02:35 ดูผลสำรวจ
364 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 02:37 ดูผลสำรวจ
365 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 02:38 ดูผลสำรวจ
366 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 02:39 ดูผลสำรวจ
367 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 02:41 ดูผลสำรวจ
368 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 02:43 ดูผลสำรวจ
369 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 02:44 ดูผลสำรวจ
370 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 02:45 ดูผลสำรวจ
371 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 02:46 ดูผลสำรวจ
372 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 02:47 ดูผลสำรวจ
373 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 02:48 ดูผลสำรวจ
374 โรงเรียนวัดพืชอุดม พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 02:55 ดูผลสำรวจ
375 โรงเรียนวัดนิเทศน์ พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 02:59 ดูผลสำรวจ
376 โรงเรียนวัดพืชอุดม พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 03:06 ดูผลสำรวจ
377 โรงเรียนยามีอู้ลอิสลาม พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 03:12 ดูผลสำรวจ
378 โรงเรียนวัดลานนา ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 03:14 ดูผลสำรวจ
379 โรงเรียนวัดลานนา ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 03:15 ดูผลสำรวจ
380 โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ โพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 17 ก.พ. 2564, 03:16 ดูผลสำรวจ
381 โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 17 ก.พ. 2564, 03:21 ดูผลสำรวจ
382 บึงเขาย้อน คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 03:32 ดูผลสำรวจ
383 โรงเรียนวัดตะวันเรือง คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 03:44 ดูผลสำรวจ
384 โรงเรียนวัดมงคลพุการาม คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 04:02 ดูผลสำรวจ
385 โรงเรียนนวมินทราชูทิศสวนกุหลาบ ปทุมธานี พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 04:10 ดูผลสำรวจ
386 โรงเรียนจารุศรบำรุง คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 04:15 ดูผลสำรวจ
387 โรงเรียนวัดสว่างภพ คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 04:22 ดูผลสำรวจ
388 โรงเรียนวีดสมุหราษฎร์บำรุง ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 04:27 ดูผลสำรวจ
389 โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บํารุง ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 04:27 ดูผลสำรวจ
390 โรงเรียนวัดพืชอุดม พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 04:28 ดูผลสำรวจ
391 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 04:32 ดูผลสำรวจ
392 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 04:49 ดูผลสำรวจ
393 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 04:50 ดูผลสำรวจ
394 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 04:51 ดูผลสำรวจ
395 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 04:53 ดูผลสำรวจ
396 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 04:53 ดูผลสำรวจ
397 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 04:54 ดูผลสำรวจ
398 โรงเรียนวัดนิเทศน์ พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 04:54 ดูผลสำรวจ
399 โรงเรียนยามีอู้ลอิสลาม พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 05:02 ดูผลสำรวจ
400 โรงเรียนวัดเขียนเขต บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 06:43 ดูผลสำรวจ
401 โรงเรียนเปรมฤทัย ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 07:01 ดูผลสำรวจ
402 โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 07:02 ดูผลสำรวจ
403 โรงเรียนเปรมฤทัย ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 07:03 ดูผลสำรวจ
404 โรงเรียนไตรพัฒน์ ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 07:04 ดูผลสำรวจ
405 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 07:10 ดูผลสำรวจ
406 โรงเรียนวัดธัญญะผล ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 07:13 ดูผลสำรวจ
407 โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์วิทยา ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 07:14 ดูผลสำรวจ
408 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 07:20 ดูผลสำรวจ
409 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 07:21 ดูผลสำรวจ
410 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 07:26 ดูผลสำรวจ
411 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดนังคัลจันตรี ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 07:29 ดูผลสำรวจ
412 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนังคัลจันตรี ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 07:31 ดูผลสำรวจ
413 โรงเรียนร่วมจิตประสาท บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 07:32 ดูผลสำรวจ
414 มัสยิสนูรุ้ลอิสลาม บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 07:35 ดูผลสำรวจ
415 โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 17 ก.พ. 2564, 09:00 ดูผลสำรวจ
416 ประชาผดุงวิทย์ หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 17 ก.พ. 2564, 09:10 ดูผลสำรวจ
417 ประชาผดุงววิิทย์ฯ หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 17 ก.พ. 2564, 09:13 ดูผลสำรวจ
418 โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 17 ก.พ. 2564, 09:16 ดูผลสำรวจ
419 โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ฯ หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 17 ก.พ. 2564, 09:22 ดูผลสำรวจ
420 โรงเรียนวัดดอนประดู่ บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 17 ก.พ. 2564, 09:23 ดูผลสำรวจ
421 โรงเรียนวัดดอนประดู่ บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 17 ก.พ. 2564, 09:24 ดูผลสำรวจ
422 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 10:41 ดูผลสำรวจ
423 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 10:56 ดูผลสำรวจ
424 โรงเรียนไทรทองอุปถัมถ์ วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 17 ก.พ. 2564, 11:07 ดูผลสำรวจ
425 โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 11:21 ดูผลสำรวจ
426 โรงเรียนวันครู2502 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 11:27 ดูผลสำรวจ
427 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 11:32 ดูผลสำรวจ
428 โรงเรียนวัดหุบเมย หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 17 ก.พ. 2564, 13:08 ดูผลสำรวจ
429 โรงเรียนวัดวังยายฉิม หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 17 ก.พ. 2564, 13:10 ดูผลสำรวจ
430 โรงเรียนวัดท่าด่าน หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 17 ก.พ. 2564, 13:13 ดูผลสำรวจ
431 โรงเรียนวัดท่าชัย หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 17 ก.พ. 2564, 13:15 ดูผลสำรวจ
432 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยายฉิม หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 17 ก.พ. 2564, 13:17 ดูผลสำรวจ
433 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง โพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 17 ก.พ. 2564, 13:57 ดูผลสำรวจ
434 โรงเรียนวัดถั่วทอง บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 17:53 ดูผลสำรวจ
435 โรงเรียนวัดปทุมทอง บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 17:54 ดูผลสำรวจ
436 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี 17 ก.พ. 2564, 17:56 ดูผลสำรวจ
437 โรงเรียนจุฑารัตน์​ บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 18 ก.พ. 2564, 00:35 ดูผลสำรวจ
438 โรงเรียน​จุฑารัตน์​ บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 18 ก.พ. 2564, 00:37 ดูผลสำรวจ
439 โรงเรียนจุฑารัตน์ บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 18 ก.พ. 2564, 00:40 ดูผลสำรวจ
440 โรงเรียนวัดพวงแก้ว บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 18 ก.พ. 2564, 01:00 ดูผลสำรวจ
441 โรงเรียน​นิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 18 ก.พ. 2564, 01:04 ดูผลสำรวจ
442 โรงเรียนวัดศรีสโมสร บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 18 ก.พ. 2564, 01:14 ดูผลสำรวจ
443 โรงเรียนสาธิตอนุบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 18 ก.พ. 2564, 02:26 ดูผลสำรวจ
444 โรงเรียนวัดทุ่งมน หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 18 ก.พ. 2564, 02:39 ดูผลสำรวจ
445 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 18 ก.พ. 2564, 02:56 ดูผลสำรวจ
446 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อว เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก 18 ก.พ. 2564, 03:26 ดูผลสำรวจ
447 โรงเรียนอนุบาลสุรัชนันท์ บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 18 ก.พ. 2564, 03:39 ดูผลสำรวจ
448 โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี 18 ก.พ. 2564, 03:39 ดูผลสำรวจ
449 ศูนย์เด็กเล็กร่วมใจประสิทธิ์ บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี 18 ก.พ. 2564, 03:41 ดูผลสำรวจ
450 โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี 18 ก.พ. 2564, 03:52 ดูผลสำรวจ
451 โรงเรียนอนุบาลทีปรกร บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี 18 ก.พ. 2564, 03:54 ดูผลสำรวจ
452 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 18 ก.พ. 2564, 05:29 ดูผลสำรวจ
453 โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก 18 ก.พ. 2564, 05:36 ดูผลสำรวจ
454 โรงเรียนวัดโสภณาราม บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี 18 ก.พ. 2564, 05:58 ดูผลสำรวจ
455 วัดบ้านโนน ดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุรี 18 ก.พ. 2564, 07:31 ดูผลสำรวจ
456 ศูนย์พัฒนาบ้านโนน ดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุรี 18 ก.พ. 2564, 07:37 ดูผลสำรวจ
457 ศูนย์อบรบเด็กก่อนเกณฑ์วัดจันทรังษี ดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุรี 18 ก.พ. 2564, 07:54 ดูผลสำรวจ
458 วัดดงบัง ดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุรี 18 ก.พ. 2564, 08:13 ดูผลสำรวจ
459 โรงเรียนวัดทุ่งมล หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 18 ก.พ. 2564, 08:50 ดูผลสำรวจ
460 โรงเรียนวัดทุ่งมล หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 18 ก.พ. 2564, 08:52 ดูผลสำรวจ
461 โรงเรียนวัดทุ่งมล หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 18 ก.พ. 2564, 08:53 ดูผลสำรวจ
462 โรงเรียนวัดทุ่งมล หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 18 ก.พ. 2564, 08:54 ดูผลสำรวจ
463 โรงเรียนวัดทุ่งมล หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 18 ก.พ. 2564, 08:56 ดูผลสำรวจ
464 โรงเรียนบ่อแร่ หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 18 ก.พ. 2564, 08:59 ดูผลสำรวจ
465 โรงเรียนบ่อแร่ หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 18 ก.พ. 2564, 09:00 ดูผลสำรวจ
466 โรงเรียนบ่อแร่ หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 18 ก.พ. 2564, 09:02 ดูผลสำรวจ
467 โรงเรียนบ่อแร่ หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 18 ก.พ. 2564, 09:04 ดูผลสำรวจ
468 โรงเรียนบ่อแร่ หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 18 ก.พ. 2564, 09:05 ดูผลสำรวจ
469 โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ หนองแสง ปากพลี นครนายก 18 ก.พ. 2564, 10:50 ดูผลสำรวจ
470 โรงเรียนถาวรนิมิตร หนองแสง ปากพลี นครนายก 18 ก.พ. 2564, 10:52 ดูผลสำรวจ
471 โรงเรียนบ้านบุสูง นาดี นาดี ปราจีนบุรี 18 ก.พ. 2564, 12:02 ดูผลสำรวจ
472 โรงเรียน.สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย ทุ่งโพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี 19 ก.พ. 2564, 00:32 ดูผลสำรวจ
473 ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนวัดแค ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 19 ก.พ. 2564, 02:43 ดูผลสำรวจ
474 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 19 ก.พ. 2564, 03:05 ดูผลสำรวจ
475 หนองเสือวิทยาคม บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 19 ก.พ. 2564, 03:27 ดูผลสำรวจ
476 โรงเรียนชุมชมบึงบา บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 19 ก.พ. 2564, 03:38 ดูผลสำรวจ
477 โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 19 ก.พ. 2564, 03:52 ดูผลสำรวจ
478 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 19 ก.พ. 2564, 03:59 ดูผลสำรวจ
479 โรงเรียนวัดเนินหินแร่ หนองแสง ปากพลี นครนายก 19 ก.พ. 2564, 03:59 ดูผลสำรวจ
480 โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง (สุขวิทยาคาร) ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก 19 ก.พ. 2564, 04:37 ดูผลสำรวจ
481 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 19 ก.พ. 2564, 04:42 ดูผลสำรวจ
482 โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 19 ก.พ. 2564, 05:05 ดูผลสำรวจ
483 โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 19 ก.พ. 2564, 05:09 ดูผลสำรวจ
484 โรงเรียนวัดแสงมณี บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 19 ก.พ. 2564, 05:14 ดูผลสำรวจ
485 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 19 ก.พ. 2564, 05:16 ดูผลสำรวจ
486 แบบสำรวจโรงเรียนวัดรังสิต หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 19 ก.พ. 2564, 05:18 ดูผลสำรวจ
487 โรงเรียนวัดนาวง หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 19 ก.พ. 2564, 05:23 ดูผลสำรวจ
488 โรงเรียนสุลักขณะ หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 19 ก.พ. 2564, 05:28 ดูผลสำรวจ
489 โรงเรียนอนุบาลเมืองเอก หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 19 ก.พ. 2564, 05:33 ดูผลสำรวจ
490 โรงเรียนวัดไชยมงคล เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 19 ก.พ. 2564, 06:12 ดูผลสำรวจ
491 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณท์ วัดบ้านด่านศรัทราอุดม เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 19 ก.พ. 2564, 06:18 ดูผลสำรวจ
492 โรงเรียนวัดศรีมงคล ดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุรี 19 ก.พ. 2564, 07:56 ดูผลสำรวจ
493 โรงเรียนพระวิสุมธิวงศ์ ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี 19 ก.พ. 2564, 09:31 ดูผลสำรวจ
494 โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี 19 ก.พ. 2564, 09:41 ดูผลสำรวจ
495 โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี 19 ก.พ. 2564, 09:50 ดูผลสำรวจ
496 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 19 ก.พ. 2564, 10:12 ดูผลสำรวจ
497 โรงเรียนเจริญวิทยา คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 19 ก.พ. 2564, 10:26 ดูผลสำรวจ
498 โรงเรียนวัดเนินสะอาด เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก 19 ก.พ. 2564, 10:28 ดูผลสำรวจ
499 โรงเรียนวัดผลาหาร คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 19 ก.พ. 2564, 10:40 ดูผลสำรวจ
500 โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 19 ก.พ. 2564, 10:55 ดูผลสำรวจ
501 โรงเรียนอุดมศึกษารังสิต คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 19 ก.พ. 2564, 11:09 ดูผลสำรวจ
502 โรงเรียนวัดหว่านบุญ คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 19 ก.พ. 2564, 11:15 ดูผลสำรวจ
503 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 19 ก.พ. 2564, 15:45 ดูผลสำรวจ
504 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 19 ก.พ. 2564, 15:51 ดูผลสำรวจ
505 โรงเรียนบ้านพลอย หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 19 ก.พ. 2564, 15:55 ดูผลสำรวจ
506 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 19 ก.พ. 2564, 16:00 ดูผลสำรวจ
507 โรงเรียนกศน หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 19 ก.พ. 2564, 16:17 ดูผลสำรวจ
508 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 19 ก.พ. 2564, 16:24 ดูผลสำรวจ
509 โรงเรียนวัดหว่านบุญ คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 20 ก.พ. 2564, 11:03 ดูผลสำรวจ
510 โรงเรียนวัดผลาหาร คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 20 ก.พ. 2564, 11:26 ดูผลสำรวจ
511 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะจะ รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 21 ก.พ. 2564, 08:51 ดูผลสำรวจ
512 โรงเรียนอนุบาลนาดี นาดี นาดี ปราจีนบุรี 21 ก.พ. 2564, 09:14 ดูผลสำรวจ
513 โรงเรียนบ้านโนนสูง นาดี นาดี ปราจีนบุรี 21 ก.พ. 2564, 09:16 ดูผลสำรวจ
514 โรงเรียนบ้านกระเดียง นาดี นาดี ปราจีนบุรี 21 ก.พ. 2564, 09:17 ดูผลสำรวจ
515 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข นาดี นาดี ปราจีนบุรี 21 ก.พ. 2564, 09:23 ดูผลสำรวจ
516 โรงเรียนอนุบาลอุดมวิทย์ นาดี นาดี ปราจีนบุรี 21 ก.พ. 2564, 09:25 ดูผลสำรวจ
517 โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย อาษา บ้านนา นครนายก 21 ก.พ. 2564, 10:36 ดูผลสำรวจ
518 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง บ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี 21 ก.พ. 2564, 11:35 ดูผลสำรวจ
519 โรงเรียนอนุบาลศรีวรการ วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 22 ก.พ. 2564, 02:25 ดูผลสำรวจ
520 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 22 ก.พ. 2564, 02:31 ดูผลสำรวจ
521 โรงเรียนเขาหัวนา เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก 22 ก.พ. 2564, 03:29 ดูผลสำรวจ
522 โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก 22 ก.พ. 2564, 03:30 ดูผลสำรวจ
523 รร.แก้วสว่างวิทยา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 22 ก.พ. 2564, 03:54 ดูผลสำรวจ
524 อนุบาลรังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 22 ก.พ. 2564, 04:19 ดูผลสำรวจ
525 โรงเรียนศาลาลอย บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 22 ก.พ. 2564, 05:14 ดูผลสำรวจ
526 โรงเรียนวัดน้อย ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 22 ก.พ. 2564, 05:32 ดูผลสำรวจ
527 โรงเรียนวัดมเหยงค์ ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 22 ก.พ. 2564, 05:37 ดูผลสำรวจ
528 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 22 ก.พ. 2564, 05:43 ดูผลสำรวจ
529 เทคนิคปทุมธานี บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 22 ก.พ. 2564, 10:49 ดูผลสำรวจ
530 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 23 ก.พ. 2564, 04:38 ดูผลสำรวจ
531 โรงเรียนคอมมูนิต้าอินคอนโทรล ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี 24 ก.พ. 2564, 00:22 ดูผลสำรวจ
532 กศนตำบลลำไทร ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี 24 ก.พ. 2564, 00:27 ดูผลสำรวจ
533 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำไทร ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี 24 ก.พ. 2564, 00:33 ดูผลสำรวจ
534 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลลำไทร ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี 24 ก.พ. 2564, 00:37 ดูผลสำรวจ
535 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 24 ก.พ. 2564, 05:26 ดูผลสำรวจ
536 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 24 ก.พ. 2564, 05:39 ดูผลสำรวจ
537 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกะดี บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 24 ก.พ. 2564, 05:50 ดูผลสำรวจ
538 ศูนย์ กศน. ม.1 ตำบลบางกะดี บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 24 ก.พ. 2564, 06:21 ดูผลสำรวจ
539 โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 24 ก.พ. 2564, 07:14 ดูผลสำรวจ
540 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสรินธร บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 24 ก.พ. 2564, 07:50 ดูผลสำรวจ
541 โรงเรียนอนุบาลทินนโชติน บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 24 ก.พ. 2564, 18:54 ดูผลสำรวจ
542 มหาวิทยาลัยปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 24 ก.พ. 2564, 18:57 ดูผลสำรวจ
543 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 24 ก.พ. 2564, 19:01 ดูผลสำรวจ
544 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 24 ก.พ. 2564, 19:03 ดูผลสำรวจ
545 โรงเรียนวัดมะขาม (ศรีวิทยาคาร) บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 24 ก.พ. 2564, 19:05 ดูผลสำรวจ
546 โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 24 ก.พ. 2564, 19:08 ดูผลสำรวจ
547 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 24 ก.พ. 2564, 19:10 ดูผลสำรวจ
548 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2 บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 1 มี.ค. 2564, 06:36 ดูผลสำรวจ
549 โรงเรียนวัดโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มี.ค. 2564, 07:15 ดูผลสำรวจ
550 โรงเรียนปวิฒตรา บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มี.ค. 2564, 07:15 ดูผลสำรวจ
551 โรงเรียนปวิฒตรา บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มี.ค. 2564, 07:16 ดูผลสำรวจ
552 โรงเรียนวัดโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มี.ค. 2564, 07:16 ดูผลสำรวจ
553 โรงเรียนวัดโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มี.ค. 2564, 07:17 ดูผลสำรวจ
554 โรงเรียนปวิฒตรา บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มี.ค. 2564, 07:17 ดูผลสำรวจ
555 โรงเรียนปวิฒตรา บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มี.ค. 2564, 07:18 ดูผลสำรวจ
556 โรงเรียนวัดโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มี.ค. 2564, 07:18 ดูผลสำรวจ
557 โรงเรียนปวิฒตรา บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มี.ค. 2564, 07:19 ดูผลสำรวจ
558 โรงเรียนวัดโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มี.ค. 2564, 07:20 ดูผลสำรวจ
559 โรงเรียรอนุบาลปทุมธานี บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มี.ค. 2564, 07:20 ดูผลสำรวจ
560 โรงเรียรอนุบาลปทุมธานี บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มี.ค. 2564, 07:21 ดูผลสำรวจ
561 โรงเรียรอนุบาลปทุมธานี บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มี.ค. 2564, 07:22 ดูผลสำรวจ
562 โรงเรียนวัดโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มี.ค. 2564, 07:22 ดูผลสำรวจ
563 โรงเรียรอนุบาลปทุมธานี บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มี.ค. 2564, 07:23 ดูผลสำรวจ
564 โรงเรียนวัดโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มี.ค. 2564, 07:23 ดูผลสำรวจ
565 โรงเรียรอนุบาลปทุมธานี บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มี.ค. 2564, 07:24 ดูผลสำรวจ
566 โรงเรียนวัดโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มี.ค. 2564, 07:24 ดูผลสำรวจ
567 โรงเรียรอนุบาลปทุมธานี บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มี.ค. 2564, 07:25 ดูผลสำรวจ
568 โรงเรียรอนุบาลปทุมธานี บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มี.ค. 2564, 07:26 ดูผลสำรวจ
569 โรงเรียนวัดโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มี.ค. 2564, 07:28 ดูผลสำรวจ
570 โรงเรียนวัดโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มี.ค. 2564, 07:29 ดูผลสำรวจ
571 โรงเรียนวัดฉาง บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มี.ค. 2564, 07:50 ดูผลสำรวจ
572 โรงเรียนวัดฉาง บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มี.ค. 2564, 07:55 ดูผลสำรวจ
573 โรงเรียนวัดฉาง บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มี.ค. 2564, 07:57 ดูผลสำรวจ
574 โรงเรียนวัดฉาง บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มี.ค. 2564, 08:00 ดูผลสำรวจ
575 โรงเรียนวัดฉาง บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มี.ค. 2564, 08:02 ดูผลสำรวจ
576 โรงเรียนวัดฉาง บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มี.ค. 2564, 08:04 ดูผลสำรวจ
577 โรงเรียนวัดฉาง บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มี.ค. 2564, 08:06 ดูผลสำรวจ
578 โรงเรียนวัดฉาง บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มี.ค. 2564, 08:08 ดูผลสำรวจ
579 โรงเรียนวัดฉาง บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มี.ค. 2564, 08:10 ดูผลสำรวจ
580 โรงเรียนวัดฉาง บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มี.ค. 2564, 08:13 ดูผลสำรวจ
581 โรงเรียนปวิฒตรา บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 10 มี.ค. 2564, 07:23 ดูผลสำรวจ
582 โรงเรียนปวิฒตรา บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 10 มี.ค. 2564, 07:39 ดูผลสำรวจ
583 โรงเรียนปวิฒตรา บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 10 มี.ค. 2564, 07:41 ดูผลสำรวจ
584 โรงเรียนปวิฒตรา บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 10 มี.ค. 2564, 07:42 ดูผลสำรวจ
585 โรงเรียนปวิฒตรา บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 10 มี.ค. 2564, 07:43 ดูผลสำรวจ
586 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 10 มี.ค. 2564, 07:45 ดูผลสำรวจ
587 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 10 มี.ค. 2564, 07:46 ดูผลสำรวจ
588 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 10 มี.ค. 2564, 07:47 ดูผลสำรวจ
589 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 10 มี.ค. 2564, 07:48 ดูผลสำรวจ
590 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 10 มี.ค. 2564, 07:49 ดูผลสำรวจ
591 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 11 มี.ค. 2564, 07:02 ดูผลสำรวจ
592 โรงเรียนดาราสมุทร คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 11 มี.ค. 2564, 07:05 ดูผลสำรวจ
593 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 11 มี.ค. 2564, 07:07 ดูผลสำรวจ
594 โรงเรียนวัดชนะสงสาร คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 11 มี.ค. 2564, 07:08 ดูผลสำรวจ
595 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 11 มี.ค. 2564, 07:12 ดูผลสำรวจ
596 โรงเรียนปทุมวิไล บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 11 มี.ค. 2564, 09:40 ดูผลสำรวจ
597 โรงเรียนปทุมวิไล บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 11 มี.ค. 2564, 09:43 ดูผลสำรวจ
598 โรงเรียนปทุมวิไล บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 11 มี.ค. 2564, 09:44 ดูผลสำรวจ
599 โรงเรียนปทุมวิไล บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 11 มี.ค. 2564, 09:44 ดูผลสำรวจ
600 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 11 มี.ค. 2564, 09:46 ดูผลสำรวจ
601 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 11 มี.ค. 2564, 09:47 ดูผลสำรวจ
602 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 11 มี.ค. 2564, 09:47 ดูผลสำรวจ
603 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 11 มี.ค. 2564, 09:48 ดูผลสำรวจ
604 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 11 มี.ค. 2564, 09:49 ดูผลสำรวจ
605 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 4 เม.ย. 2564, 07:39 ดูผลสำรวจ
606 โรงเรียนคลองห้า คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 4 เม.ย. 2564, 07:42 ดูผลสำรวจ
607 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 4 เม.ย. 2564, 07:45 ดูผลสำรวจ
608 โรงเรียนวัดศิริจันทาราม คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 4 เม.ย. 2564, 07:48 ดูผลสำรวจ
609 โรงเรียนวัดบ้านเขียนเขต บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 14:06 ดูผลสำรวจ
610 โรงเรียนวัดศาลาลอย ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 2 มิ.ย. 2564, 16:49 ดูผลสำรวจ
611 โรงเรียนวัดศาลาลอย ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 2 มิ.ย. 2564, 16:54 ดูผลสำรวจ
612 โรงเรียนวัดศาลาลอย ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 2 มิ.ย. 2564, 16:56 ดูผลสำรวจ
613 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านด่านศรัทธาอุดม เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 2 มิ.ย. 2564, 17:16 ดูผลสำรวจ
614 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านด่านศรัทธาอุดม เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 2 มิ.ย. 2564, 17:23 ดูผลสำรวจ
615 โรงเรียนโชคชัยรังสิต บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 18:34 ดูผลสำรวจ
616 โรงเรียนวัดฉาง บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 11:39 ดูผลสำรวจ
617 โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น) รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 14:24 ดูผลสำรวจ
618 โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น) รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 14:49 ดูผลสำรวจ
619 โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น) รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 14:55 ดูผลสำรวจ
620 โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 14:02 ดูผลสำรวจ
621 วัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 30 มิ.ย. 2564, 11:55 ดูผลสำรวจ
622 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี 1 ก.ค. 2564, 10:47 ดูผลสำรวจ
623 โรงเรียนวัดสระบัว บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี 1 ก.ค. 2564, 10:51 ดูผลสำรวจ
624 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี 1 ก.ค. 2564, 16:03 ดูผลสำรวจ
625 โรงเรียนวัดศรีสโมสร บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 2 ก.ค. 2564, 16:57 ดูผลสำรวจ
626 โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 2 ก.ค. 2564, 17:20 ดูผลสำรวจ
627 โรงเรียนวัดพวงแก้ว บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 2 ก.ค. 2564, 17:22 ดูผลสำรวจ
628 โรงเรียนจุฑารัตน์ บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 2 ก.ค. 2564, 17:29 ดูผลสำรวจ
629 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.ค. 2564, 18:09 ดูผลสำรวจ
630 โรงเรียนดวงกมล ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.ค. 2564, 18:13 ดูผลสำรวจ
631 โรงเรียนวนิษา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.ค. 2564, 18:15 ดูผลสำรวจ
632 โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.ค. 2564, 18:17 ดูผลสำรวจ
633 โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ก.ค. 2564, 18:19 ดูผลสำรวจ
634 โรงเรียนวัดเปรมประชากร บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 18 ก.ค. 2564, 10:40 ดูผลสำรวจ
635 โรงเรียนวัดบางพุน บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 18 ก.ค. 2564, 10:42 ดูผลสำรวจ
636 โรงเรียนรังสิตวิทยา บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 18 ก.ค. 2564, 10:44 ดูผลสำรวจ
637 โรงเรียนวัดวังเย็น วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 29 ก.ค. 2564, 05:23 ดูผลสำรวจ
638 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 23 ส.ค. 2564, 09:17 ดูผลสำรวจ
639 โรงเรียนวัดแสงมณี บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 23 ส.ค. 2564, 09:27 ดูผลสำรวจ
640 โรงเรียนศาลาลอย บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 23 ส.ค. 2564, 09:31 ดูผลสำรวจ
641 หนองเสือวิทยาคม บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 23 ส.ค. 2564, 09:34 ดูผลสำรวจ
642 โรงเรียนชุมชมบึงบา บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 23 ส.ค. 2564, 09:37 ดูผลสำรวจ
643 โรงเรียนวัดบาฃพูน บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 24 ส.ค. 2564, 15:11 ดูผลสำรวจ
644 โรงเรียนวัดเปรมประชากร บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 24 ส.ค. 2564, 15:15 ดูผลสำรวจ
645 โรงเรียนวัดศรีสโมสร บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 28 ส.ค. 2564, 10:18 ดูผลสำรวจ
646 โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 28 ส.ค. 2564, 10:20 ดูผลสำรวจ
647 โรงเรียนวัดพวงแก้ว บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 28 ส.ค. 2564, 10:21 ดูผลสำรวจ
648 โลโก้ผู้ขาย โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 28 ส.ค. 2564, 10:23 ดูผลสำรวจ
649 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 17 ก.ย. 2564, 09:21 ดูผลสำรวจ
650 หนองเสือวิทยาคม บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 17 ก.ย. 2564, 09:23 ดูผลสำรวจ
651 โรงเรียนชุมชมบึงบา บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 17 ก.ย. 2564, 09:24 ดูผลสำรวจ
652 โรงเรียนวัดแสงมณี บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 17 ก.ย. 2564, 09:28 ดูผลสำรวจ
653 โรงเรียนศาลาลอย บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 17 ก.ย. 2564, 09:30 ดูผลสำรวจ
654 โรงเรียนจุฑารัตน์ บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 20 ก.ย. 2564, 12:01 ดูผลสำรวจ
655 โรงเรียนวัดพวงแก้ว บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 20 ก.ย. 2564, 12:04 ดูผลสำรวจ
656 โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 20 ก.ย. 2564, 12:08 ดูผลสำรวจ
657 โรงเรียนวัดศรีสโมสร บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 20 ก.ย. 2564, 12:11 ดูผลสำรวจ
658 หนองเสือวิทยาคม บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 11 ต.ค. 2564, 14:56 ดูผลสำรวจ
659 โรงเรียนชุมชมบึงบา บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 11 ต.ค. 2564, 14:59 ดูผลสำรวจ
660 โรงเรียนวัดแสงมณี บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 11 ต.ค. 2564, 15:01 ดูผลสำรวจ
661 โรงเรียนศาลาลอย บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 11 ต.ค. 2564, 15:03 ดูผลสำรวจ
662 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 11 ต.ค. 2564, 15:05 ดูผลสำรวจ
663 หนองเสือวิทยาคม บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 29 พ.ย. 2564, 11:26 ดูผลสำรวจ
664 โรงเรียนชุมชนบึงบา บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 29 พ.ย. 2564, 12:39 ดูผลสำรวจ
665 โรงเรียนวัดแสงมณี บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 29 พ.ย. 2564, 13:12 ดูผลสำรวจ
666 โรงเรียนศาลาลอย บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 29 พ.ย. 2564, 13:32 ดูผลสำรวจ
667 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 29 พ.ย. 2564, 13:41 ดูผลสำรวจ
668 โรงเรียนวัดพวงแก้ว บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 16 ธ.ค. 2564, 15:17 ดูผลสำรวจ
669 โรงเรียนจุฑารัตน์ บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 16 ธ.ค. 2564, 15:21 ดูผลสำรวจ
670 โรงเรียนวัดศรีสโมสร บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 16 ธ.ค. 2564, 15:29 ดูผลสำรวจ
671 หนองเสือวิทยาคม บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 19 ธ.ค. 2564, 22:42 ดูผลสำรวจ
672 โรงเรียนชุมชนบึงบา บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 19 ธ.ค. 2564, 22:47 ดูผลสำรวจ
673 โรงเรียนวัดแสงมณี บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 19 ธ.ค. 2564, 22:54 ดูผลสำรวจ
674 โรงเรียนศาลาลอย บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 19 ธ.ค. 2564, 22:58 ดูผลสำรวจ
675 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 19 ธ.ค. 2564, 23:02 ดูผลสำรวจ